مرحومه کربلایی خدیجه نصرتی

هوالباقی

خانم کربلایی خدیجه نصرتی همسر مرحوم کربلایی ولی بابائی و والده مکرمه ،شهید محمد بابائی به رحمت ایزدی پیوست تشییع وتدفین چهارشنبه 1396/05/04 ساعت چهار ،دربهشت فاطمه وشام غریبان درخیریه برگزارمیگردد.

به همین مناسبت مراسم سوم و هفتمین روز درگذشت آن مرحومه روز جمعه مورخ 1396/05/06 از ساعت 15 الی 16.30 در خیریه مشنقیهای مقیم مرکز واقع در تهران، اتوبان شهید ستاری بالاتر از مجتمع کوروش جنب پل عابر پیاده بر گزار می گردد.

چهل روز گذشت

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه ، مغفوره خانم کربلایی خدیجه نصرتی روز جمعه مورخ 1396/06/10 از ساعت 16 الی 17:30 در مسجد قمربنی هاشم واقع در شهرقدس خیابان شهید عالمی ،کوچه حر منعقد می گردد.