کربلایی جبار علی حقوردی

جناب آقای کربلایی جبار علی حقوردی تیرماه 1396 روستای زیبای مشنق منطقه خرمنگاه

ایشان یکی از قاریان قرآن روستای زیبایمان است که عمر خود را صرف آموزش این کتاب الهی به همشهریان عزیزمان کرده و سال های سال همه ما از صوت زیبای ایشان بهرهمند شده ایم